Informasi Kepegawaian

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara, serta sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Agar kenaikan pangkat dapat dirasakan sebagai penghargaan, maka kenaikan pangkat harus diberikan tepat pada waktunya dan tepat kepada orangnya.

Jenjang Pankat Pegawai Negeri SIpil

Jenis Dan Syarat Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Kenaikan Pangkat Reguler

Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada PNS yang tidak menduduki jabatan struktur atau jabatan fungsional tertentu.

Adapun syarat kenaikan pangkat regular adalah sebagai berikut :

Persyaratan Umum:
-Tidak sedang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu
-Tidak melampaui pangkat atasan langsung
-Sekurang kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir
-Setiap unsur penilaian Prestasi Kerja (SKP) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir

Persyaratan Berkas:
-Surat Pengantar Dekan atau Kepala Unit
-Fotocopy SK CPNS
-Fotocopy SK PNS
-Fotocopy kartu pegawai
-Fotocopy surat keputusan pangkat terakhir
-Fotocopy ijazah terakhir dan transkrip nilai (jika ada perubahan gelar dari sebelumnya)
-Fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir
-Fotocopy Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (khusus proses naik golongan)

Kenaikan Pangkat Pilihan

Kenaikan pangkat bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

Persyaratan Umum:
-Sekurang kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir
-Setiap unsur penilaian Prestasi Kerja (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir

Persyaratan Berkas:
-Surat Pengantar Dekan atau Kepala Unit
-Asli Penetapan PAK Terakhir
-Fotocopy SK CPNS
-Fotocopy SK PNS
-Fotocopy SK Fungsional terakhir
-Fotocopy kartu pegawai
-Fotocopy surat keputusan pangkat terakhir
-Fotocopy Surat Perintah Menjalankan Tugas
-Fotocopy Surat Perintah Menduduki Jabatan
-Fotocopy ijazah terakhir dan transkrip nilai (jika ada perubahan gelar dari sebelumnya)
-Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan
-Fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir


Innovation, Piety And Local Wisdom

Telp/fax: 0451-460798
Email: humas@iainpalu.ac.id

Copyright © UIN DATOKARAMA 2021